Povećanje konkurentnosti na tržištu i unaprjeđenje uvjeta poslovanja

M.V.M. ZVON d.o.o. je tvrtka osnovana 1996. godine, ali je bila u mirovanju do 2003. godine. Od 2003. godine do 2014. godine bavila se trgovinom te informatičkim uslugama. 2014. godine vlasnik je donio odluku da se mijenja područje operativnog djelovanja te se u fokus stavljaju inženjerske djelatnosti. Poslovanje tvrtke se fokusira na izradu tehničkih rješenja, tehničko savjetovanje, mjerenje električnih instalacija, vođenje projekata, stručni nadzor i projektiranje.

Tvrtka je zamišljena kao projekt kojim će se dugogodišnje iskustvo i zanimanje osnivača na području ovlaštenog inženjera elektrotehnike, ovlaštenog voditelja građilišta Iiovlaštenog ispitivača električnih instalacija ujedno pretvoriti u uspješan hrvatski poslovni poduhvat. Obzirom na navedene specijaliziranosti, poslovna ideja je raditi tehničko savjetovanje za domaće I strane tvrtke u segmentu željezničke infrastrukture na projektima financiranim iz EU fondova u RH i okruženju. Stoga bi ovaj projekt potencijalno osigurao doprinos u modernizaciji i sigurnosti prometa ljudi i roba u željezničkom prijevozu, što utječe na društvena kretanja i doprinosi razvoju društva i ekonomije članica EU i susjednih zemalja.

Cilj ovog projekta je osigurati sredstva kojima bi se osiguralo otvaranje minimalno jednog radnog mjesta u naredne dvije godine, osigurao rast prihoda od prodaje u naredne dvije godine za viš od 40 %.

Ovim projektom nabavlja se potrebna IT oprema i softver, mjerni instrument i dizajn web stranice sa svrhom unapređenja poslovanja i planirano daljnje širenje na nova tržišta kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva i svrhe ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 109.978,75 HRK, a iznos sufinanciran od EU iznosi 61.423,92 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 27. svibnja 2017. godine – 27. svibnja 2018. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o projektima sufinanciranim od strane EU, molimo kontaktirati Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: hamagbicro@hamagbicro.hr, www.hamagbicro.hr ten a www.strukturnifondovi.hr .