Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4) od 30. listopada 2017. tvrtka M.V.M. Zvon d.o.o., ovlašćuje se za imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s postupkom “EZ” provjere podsustava za strukturne podsustave:

  • elektoenergetski podsustav
  • prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi.