Stalni sudski vještak je fizička osoba koja je na temelju dosadašnjeg iskustva i savjesnosti odabrana od strane suda kao specijalista za pojedino područje.

Njegova funkcija može se poistovjetiti da je sudski vještak produžena ruka suda, gdje sud traži od vještaka stručno mišljenje kako bi ono bilo uzeto kao dokaz u nekom sporu. Vještačenje, koje tada vještak provodi, je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi, a vezano je za određenu specijalnost (graditeljstvo, telekomunikacije, sigurno-signalnosni uređaji itd.).

Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe.

Osposobljeni smo za sljedeće tipove vještačenja:

  • vještačenje na području telekomunikacija, elektronike, elektrotehnike i informatike
  • vještačenje uređaja za kontrolu i regulaciju željezničkog prometa