Koncepcija i osnovna rješenja, izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, glavni projekt za ishođenje potvrde, izvedbeni projekti svih grupa radova, izrada troškovnika svih grupa radova.

U svim elementima projektiranja promičemo inovativnost i održivost, uz jasnu usredotočenost na funkcionalnost, sigurnost, ekonomičnost i izvodivost.

Naša uloga je postaviti osnove i principe projekta te zadati odgovarajuće tehničke standarde, koji će biti sadržani u svim elementima projekta.