Popis izvršenih poslova i referenci:

 • Građenje dekorativne rasvjete Zelenog željezničkog mosta preko Save“

Zeleni željeznički most u Zagrebu, popularniji kao “Hendrixov most” postao je od sinoć prava moderna atrakcija. Naime, u sklopu njegove konstrukcije implementirano je osvjetljenje zbog čega most po noći djeluje kao kakav vizualni spektakl.

Naglašene su konture donjeg dijela mosta cijelom dužinom glavne grede te gornjeg ustroja mosta statičkom, neutralno bijelom svjetlošću, dok se dinamička rasvjeta u boji aktivira prolaskom vlaka.

Most je, inače, izgrađen 1939. i zaštićeni je spomenik kulturne i tehničke baštine.

 • Projekt „Ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove rasvjete“ grada Zagreba
 • Projekt obnove postrojenja energetske i vanjske rasvjete na pruzi Osijek – Vinkovci
 • Stručni nadzor na projektu „Izgradnje željezničkog stajališta Buzin“
 • Projekt „Ugradnja sustava fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije Sunčana elektrana OŠ Rudeš“
 • Projekt „Građenje javne rasvjete okoliša Crkve Sv Mateja“, grad Zagreb
 • Projekt Radovi modernizacije javne rasvjete Ulice Hrvatske bratske zajednice
 • Projekt „Građenje javne rasvjete parka Ribnjak“, Grad Zagreb
 • Provođenje elektroinstalacija pri izvedbi kabliranja za Wi – Fi i Digital Signage u poslovnicama Zagrebačke banke
 • Projekt „Ugradnja fotonaposnkih sustava za proizvodnju električne energije na OŠ Ivan Mažuranić“
 • Projekt „Građenje javne rasvjete Boćališta Klin – Trnovčića“
 • Projekt „Građenje javne rasvjete spojne ulice Lopatinečka-Cenkovečka“
 • Projekt  „Građenje javne rasvjete odvojka ulice Perjavica“
 • Projekt „Ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije“
 • Projekt „Građenje javne rasvjete Fonove i Hanuševe ulice“
 • Projekt „Ugradnja sustava fotonaposkih modula za proizvodnju električne energije“
 • Projekt „Građenje javne rasvjete u ulici Trnsko od 7A do OŠ Trnsko“
 • Projekt „Izvođenje proširenje optičke infrastrukture“
 • Projekt  „Građenje javne rasvjete dijela „Ulice 4″ u gospodarskoj zoni Sesvete“
 • Projekt  „Građenje javne i dekorativne rasvjete Savskog mosta“
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje sa kontenjerskim terminalom Jadranska vrata.“
 • Izrade tehničke dokumentacije izvedenog stana na objektu Hrvatske šume UŠP Koprivnica,
  • projektiranja glavnog projekta predmetne građevine Upravna zgrada, Ulica Ivana Meštrovića 28, Koprivnica“
 • Radovi adaptacije jake i slabe struje uredskog prostora poslovne zgrade, k.o. Koprivnica, Hrvatske šume
 • Projekt ugradnje signalno – sigurnosnih uređaja u kolodvoru Knin.
  • Kolodovor Knin je rasporedni i ranžirni kolodvor na željezničkoj pruzi M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split Predgrađe.
 •  Elektrotehnički projekt Sanacije Usjeka
  • Projekt elektrotehnički za zaštitu elektroinstalacija te za uzemljenje zaštitne konstrukcije Usjeka i njenog spoja na povratni vod i to nad usjecima:
  • pruga M202 Zagreb GK – Rijeka
   • nadusjek 31 – ulaz Mance
   • usjek 62L – Donje Draževo
   • predusjek 74L – predusjek tunela Meja
   • usjek 81D – Sveti Ana
   • usjek 56D – Lič
   • usjek 60L – Zlobin
   • usjek 63D – Tuhobić
   • usjek 72D – Meja
   • usjek 73D – ulaz Meja
   • usjek 75D – Bovan
  • pruga M203 Rijeka – Šapjane – DG
   • usjek 8D
   • /usjek 11D
   • usjek 21D
   • usjek 27L
   • usjek 31L
   • usjek 35D
 • Projekt „Rekontrukcija dječjeg vrtića i društveno kulturnog centra u Repušnici
  • Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija dječjeg vrtića u pogledu kuhinje i društvenog doma
 • Vojni poligon Gašinci je obučno-vježbovno postrojenje Hrvatske kopnene vojske.
  • Smješten uz istoimeno selo, Gašinci, 10 kilometara od Đakova. Nalazi se pod upravom Pješačke pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV.
  • Izvodili smo radove na sanaciji i prenamjeni objekata 50, 51 i 52 na vojnom poligonu Gašinci.
 • Projekt „Izrade tehničke dokumentacije za postavu fotonaponskih sustava“
 • Projekt „Projektiranje javne rasvjete na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca“
  • Ovim projektom predviđa se izmještanje dvaju rasvjetnih mjesta i kabelskog razvodnog ormara (/ svih pripadajućih kabelskih , izvoda) istočno od križanja Avenije Dubrovnik s Avenijom Većeslava Holjevca, na k.č.br. 2292/1, 840/3 k.o. Zaprudski otok, u Zagrebu na lokaciji predviđenoj generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba ( Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/16 – pročišćeni tekst).
 • Projekt „Projektiranje javne rasvjete šetnice uz potok Vrapčak od ulice Ivane Brlić Mažuranića do Šoljanove“
 • Projekt „Projekt elektroinstalacija za sanciju pješačkog nathodnika preko željezničke pruge kod Tvornice olovaka Zagreb“
  • Ovim projektom predviđa se sanacija pješačkog nathodnika preko pruge kod Tvornice olovaka Zagreb s jedne strane prilaz sa sjevernog pristupnog stubišta u ulici Ilica i s druge strane prilaz sa južnog pristupnog stubišta u ulici Radgonska, na k.č.br. 1901, 6929/1, 6977/1, 3030, 3031 k.o. Vrapče, u Zagrebu na lokaciji predviđenoj generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/16 – pročišćeni tekst)
 • Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno
  • Vrijednost izgradnje dionice duge 12,2 km je 203,4 milijuna kuna, a projekt se s 85 posto sredstava sufinancira iz EU-ovih fondova. Cilj izgradnje nove pruge je »približiti« Bjelovar i bjelovarsku regiju na sat vremena vožnje od Zagreba.
 • Usluga stručnjaka na projektu modernizacije Oštarija – Knin – Split