Usluga nadzora predstavlja nam jednu od najvažnijih domena našeg paketa inženjerskih usluga u razvoju elektrotehničkih poslova.

M.V.M Zvon d.o.o. nadzire izgradnju, instalaciju i puštanje u rad i upotrebu velikih i kompleksnih projekata, od sektora željezničke  infrastrukture.

Nadzorni inženjer vrši kontrolu kvalitete i kvantitete ugrađenih materijala i opreme, prate ugovorene rokove, sudjeluju u obračunu izvršenih radova. Redovito izvještavaju investitora o stanju radova na gradilištu.

Usluga nadzora uključuje:

 • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
 • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
 • Praćenje napretka radova
 • Prihvaćanje izvedenih radova
 • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Provjera  i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenih materijala
 • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
 • Praćenje vremenskog plana
 • Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole zadanog projekta.

Usluge nadzora obavljamo za:

 • distributivnim elektroenergetskim postrojenjima (trafostanice, dalekovodi, niskonaponske mreže)
 • infrastrukturnim objektima (komunalna postrojenja, javna rasvjeta)
 • proizvodnim i industrijskim postrojenjima
 • javnim ustanovama (škole, bolnice, kulturno-povijesne građevine)
 • poslovnim građevinama (poslovne zgrade, trgovine i uredi)
 • stambenim i jednostavnim građevinama