Railway transport legislation:

 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13NN 18/15)
 • Zakon o željeznici (NN 94/13)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Nacionalna sigurnosna pravila (19. kolovoza 2013.):
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 147/08)
  • Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (NN 3/09)
 • Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila (NN 141/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 122/12)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa (NN 133/09)
  • Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 144/09)
  • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 14/10)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 56/12)
 • Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka (NN 156/08)
 • Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 126/09)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 128/10)
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 81/11)
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 15/10)
 • Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 105/08)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (NN 33/13)
 • Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu (NN 124/10)
 • Ostali propisi iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad Centra za tračničke sustave:
 • Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05)
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 121/09)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 155/08)
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila (NN 50/10)
 • Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11)