Directives in the field of railway transport relating to the work of the national safety authority:
  • Direktiva o sigurnosti  (ENHR)
  • Direktiva 2004/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima i Direktiva 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice)
  • Direktiva 2008/110/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnost željezničkog sustava Zajednice
  • Direktiva 2009/149/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2009. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ u svezi s zajedničkim sigurnosnim indikatorima i zajedničkim metodama za izračun troškova kod nesreća
  • Direktiva o interoperabilnosti  – preinaka  (EN)
  • Direktiva 2008/57/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice
  • Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Priloga VII Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava Zajednice
  • Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011 o izmjenama i dopunama Priloga II, V i VI Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava Zajednice
  • Direktiva o strojovođama  (ENHR)
  • Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o izdavanju dozvola za strojovođe koji upravljaju lokomotivama i vlakovima u željezničkom sustavu Zajednice

.